در بازیافت لاستیک، سیم و نخ را از لاستیک جدا می کنند و سپس لاستیک ها را تبدیل به پودر می کنند. پودرهای استخراج شده بر حسب اندازه دانه های دارای استفاده های گوناگون می باشند.

در سال ۱۹۹۸، ۱۱% رایانه‌ها بازیافت می شد و هر ساله ۱۸% به آن اضافه می شود و به نظر می رسد که ۱۲٫۷۵ میلیون رایانه (شامل مانیتور و صفحه کلید) در سال ۲۰۰۲ بازیافت شود.

تحقیق مقاله بازیافت مواد پلاستیک پلاستیک ها؛ حافظ تعادل محیط زیست پلاستیک ها از نظر کمک به پیشرفت تکنولوژی ، افزایش کیفیت زندگی و اطمینان از این که بشر از منابع طبیعی اش به خوبی و به مرور موثر استفاده می کند، نقشی بسیار ...

گروهی از پژوهشگران فنلاندی نشان داده اند می توان از خرده لاستیک های به دست آمده از تایرهای کهنه به عنوان ماده فیلتر زیستی در تصفیه فاضلاب استفاده کرد. این پروژه که توسط شرکت بازیافت تایر ...

با وجود آن‌که پلاستیک‌ها نقش عمده‌ای در صنعت‌ بسته‌بندی جهانی به ویژه بسته‌بندی مواد غذایی ایفا می‌کنند،در سال‌های اخیر کاربرد آنها به دلیل عدم امکان بازگشت به چرخه‌ محیط زیست با مقاومت‌های بین المللی روبرو شده ...